Okruh Izraelem a Jordánskem 3*3*3*3*

1. den: odlet z Ostravy do Tel Avivu, transfer autobusem do Betléma. Večeře a 1. nocleh v Betlémě.

2. den: snídaně, prohlídka Betléma & chrám Narození Páně & místo narození Ježíše Krista, Pole pastýřů, Mléčná jeskyně. Odpolední prohlídka Jeruzaléma, města které považují tři velká náboženství (křesťanství, judaismus, islám) za &svaté& & Staré Město, Křížová cesta & Via Dolorosa, bazilika Svatého hrobu, ležící na místě, které většina křesťanů uctívá jako Golgotu (místo ukřižování Ježíše Krista). Přechod k Chrámové hoře, jejíž část západní stěny tvoří Zeď nářků, nejsvatější místo na naší planetě, kde budete moci vložit své přání mezi její kameny. Na vrcholu hory stojí Skalní dóm, mešita Al-Aksá a řada dalších menších staveb. Posléze procházka po &poslední cestě& na horu Sión. Večeře a 2. nocleh v Betlémě.

3. den: snídaně, odjezd autokarem do Jeruzaléma. Prohlídka města & Betfage. Návštěva Olivové hory. Na jejím západním svahu se nachází největší židovský hřbitov na světě. Na úpatí hory jsou Getsemanské zahrady, kde se podle tradice Ježíš Kristus zdržoval před svým ukřižováním. Dominantou zahrad je Chrám národů. Prohlídka kostela Pater Noster &Otčenáš&, Dominus Flevit a kostela Hrobu Panny Marie. Večeře a 3. nocleh v Betlémě.

4. den: snídaně, odjezd na krátkou prohlídku kulturního a ekonomického centra Izraele. Následuje přesun do Galileje. Návštěva Haify, centra izraelského průmyslu a největšího přístavu Izraele. Toto město bylo vystavěno na úpatí hory Karmel. Prohlídka komplexu kláštera Stella Maris a světoznámých Bahajských zahrad. Pokračování do Nazaretu, kde se nachází množství významných křesťanských poutních míst. Návštěva baziliky Zvěstování stojící na místě, kde archanděl Gabriel sdělil Marii, že porodí Ježíše. Večeře a 4. nocleh v Tiberias.

5. den: snídaně, program u Galilejského jezera: Hora Blahoslavenství (pahorek nad jezerem, místo Kristova kázání na hoře s kostelem uprostřed nádherné vegetace), Kafarnaum (dům sv. Petra), Tabgha (bazilika Rozmnožení chlebů a ryb s vzácnými mozaikami z 5. století), kostel Primátu sv. Petra. U jezera možnost zakoupení obědu & tradiční ryby sv. Petra. Odpolední výjezd na Golanské výšiny. Večeře a 5. nocleh v Tiberias.

6. den: snídaně a odjezd do Jordánska. Návštěva města Gerasa (Jerash), kterému se přezdívá &Město 1000 sloupů&, dále návštěva Madaby & města proslulého svými mozaikami. Následuje cesta do hlavního města Jordánska & Ammánu, prohlídka města s průvodcem nebo individuální volno, ubytování, večeře, nocleh.

7. den: snídaně, pokračování prohlídky Ammánu & amfiteátr, Odeon, Citadela, palác El Quasr. Odjezd na biblickou horu Nebo nad údolím Jordánu, kde údajně Mojžíš spatřil Zaslíbenou zemi. Následuje cesta do impozantní Petry, ubytování, večeře, nocleh.

8. den: snídaně, prohlídka Petry, hlavní město bývalého Nabetajského království, města vytesaného do skály (královské hrobky, pokladnice, římské divadlo, klášter) a města zapsaného do novodobých &divů světa&. Odpoledne odjezd do Izraele a přímořského města u Rudého moře & Eilat. Ubytování, večeře, nocleh.

9. den: snídaně, odjezd do Jericha, fakultativně možnost návštěvy Masady a Qumránu (podmínkou je 100% účast, vstupné cca 33 EUR), dále zastávka u Mrtvého moře, návštěva Jericha & nejstaršího města na světě, ubytování, nocleh.

10. den: 10. den snídaně, transfer na letiště v Tel Avivu a odlet do Ostravy.

Ubytování: 3× hotel 3* v Betlému, 2× hotel 4* v Tiberias, 1× hotel 3-4* v Ammánu, 1× hotel 3-4* v Petře, 1× hotel 3* v Eilatu, 1× hotel 5* v Jerichu ve dvoulůžkových pokojích.

Stravování: 9× polopenze na okruhu v Izraeli a v Jordánsku

  • Nabídku do tohoto hotelu Vám zpracujeme na vyžádání
Poptat hotel

Rychlý kontakt
Odpovíme do 24 hodin

Obvyklé počasí

1. leden 2. únor 3. březen 4. duben 5. květen 6. červen 7. červenec 8. srpen 9. září 10. říjen 11. listopad 12. prosinec
ikona ikona ikona ikona ikona ikona ikona ikona ikona ikona ikona ikona
vzduch 21°C vzduch 23°C vzduch 26°C vzduch 31°C vzduch 36°C vzduch 38°C vzduch 39°C vzduch 39°C vzduch 37°C vzduch 32°C vzduch 28°C vzduch 30°C
voda 22°C voda 21°C voda 21°C voda 21°C voda 22°C voda 23°C voda 24°C voda 25°C voda 26°C voda 25°C voda 24°C voda 32°C

Poptat hotel

,

(nutné pro rezervaci Vašich letenek)
*
*
*