Autentické Mexiko

Tento hotel Vám naše cestovní kancelář DOPORUČUJE na základě dlouhodobé spokojenosti našich klientů.

Program zájezdu:

14/10/2017

Odlet z Prahy (možnost nacenit jiné letiště - na vyžádání u CK).

15/10/2017

1.den: Vítejte v Mexico City

Odpolední přivítání na letišti českým certifikovaným

průvodcem a transfer na hotel do centra města.

Zbytek odpoledne osobní volno k procházkám po městě.

Ubytování: hotel Casablanca 5* (snídaně)

16/10/2017

2.den: City tour

Po snídani prohlídka historického jádra (zócalo), výjezd

na Torre Latinomericana s krásným výhledem do okolí,

za jasného počasí lze vidět dokonce sopku Popocatépetl.

Projížďka kanály Xochimilco, které zde kdysi

vybudovali Aztékové (plovoucí ostrovy) za zpěvu

mariachi. Návrat na hotel a osobní volno.

* pondělí & muzea bývají zavřena

Ubytování: hotel Casablanca 5* (snídaně)

17/10/2017

3.den: Mexiko City & Teotihuacan & Puebla

Po snídani cesta do slavného Teotihuacanu (1h),

prehispánského sídla z doby klasické a prohlídka

nejnavštěvovanějšího archeologického naleziště v

Mexiku, výstup na Sluneční a Měsíční pyramidu,

procházka Pasáží Mrtvých. Zastávka na oběd. Cesta

kolem sopky Popocatépetl do koloniálního Města

Andělů Puebla (2h), která se vyznačuje svými

typicky ,,pokachličkovanými& domy. Prohlídka

historického jádra, návštěva jedné z nejkrásnějších

katedrál v Mexiku a nesmíme vynechat ani slavnou

čtvrt El Parrián, kde doporučujeme shlédnout výrobky

z keramiky Talavera. Ubytování v centru města. Večer

osobní volno.

Ubytování: hotel Seňorial 4* (snídaně)

18/10/2017

4.den: Puebla & Oaxaca

Po snídani cesta kaktusovými háji do koloniálního

města Oaxaca (4,5h). Ubytování v centru města.

Odpolední prohlídka města, návštěva výrobny

čokolády, dále návštěva městské tržnice, kde můžete

ochutnat třeba pražené kobylky, které vám podají v

novinovém kornoutě. Ve městě se nachází spousta

krásných zákoutí, uliček, kaváren a obchůdků s

typickým zbožím. Večer osobní volno k procházkám.

Ubytování: Casa del Sótano 4* (snídaně)

19/10/2017

5.den: Mitla & Hierve el Agua & Oaxaca

Po snídani cesta do bývalého zapotéckého sídla Mrtvých

& Mitla (1h). Prohlídka starobylého města a

pokračování do hor ke zkamenělým vodopádům

,,Hierve el Agua&. (1h). Poobědvat můžete v jedné z

místních restaurací s místními specialitami. Osvěžující

koupání v horském jezírku. Návrat do Oaxacy.

Ubytování: hotel Casa del Sótano 4* (snídaně)

20/10/2017

6.den: Monte Albán & mezcal - Tehuantepec

Po snídani kratší přesun do bývalého zapotéckého sídla

Monte Albán, (45 min), který byl vybudován na

zploštělé špičce hory. Prohlídka starých ruin města,

seznámení se s jeho minulostí a obyvateli a pokračování

do jedné z místních výroben mezcalu (30 min). Mezcal

je místní destilát z agáve dochucený červem. Můžete jej

ochutnat! Přesun do Teotitlánu del Valle (20 min) a

exkurze do jedné z místních přírodních výroben a

barvíren indiánských koberečků a dalších výrobků z

vlny. Pokračování do Tehuantepecu (4h) a ubytování.

Ubytování: hotel Calli 4* (snídaně)

21/10/2017

7.den: Tehuantepec & kaňón Sumidero &

San Juan Chamula & San Cristóbal

Přejezd z Tehuantepecu ke kaňonu Sumidero (4h).

Boční skály místy dosahují výšky 1000 metrů. Plavba

člunem, nádherné přírodní scenérie, pozorování

krokodýlů, opic a exotických ptáků. Zastávka na

typický oběd (není v ceně) a přesun do indiánské

vesnice San Juan Chamula (1h). Návštěva kostela, ve

kterém místní indiáni doposud praktikují své pohanské

rituály. V kostele je přísný zákaz focení, jinak hrozí v

lepším případě 25 ran holí na záda. Magická

atmosféra. Cesta do koloniálního San Cristobalu a

ubytování. Večer osobní volno určeno k toulkám po

městě a nákupům kávy a suvenýrů.

Ubytování: hotel Rincón del Arco 4* (snídaně)

22/10/2017

8.den: San Cristóbal & Agua Azul & MisolHa

Po snídani panoramatická cesta k tyrkyzové řece Agua

Azul (4h). Na místě se nachází spousta stánků s

občerstvením a suvenýry. Dostatek času na relax a

koupání. Pokračování k vodopádům Misol-Ha (1h) a

procházka bujnou přírodou. Krátký přesun k řece

Nututun a ubytování.

Ubytování: hotel Nututun 4* (snídaně)

23/10/2017

9.den: Yaxchilán - Lacandones

Brzy ráno v 5 hodin cesta z Palenque ke starým

mayským ruinám v Yaxchilanu (2,5h), který se nachází

na řece Usumacinta vytvářející přírodní hranici mezi

Mexikem a Guatemalou. Nasednete do člunů a za

pozorování místní fauny a flory poplujete dále hlouběji

do džungle, kudy jinak cesta nevede. Návštěva

ztraceného mayského města a pokračování k

lakandonským indiánům a seznámení se s jejich stylem

života. Návrat do Palenque na hotel Nututun a nocleh.

Ubytování: hotel Nututun 4* (snídaně)

24/10/2017

10.den: Palenque - Campeche

Ranní návštěva Palenque, jednoho z nejkrásnějších

mayských sídel v Mexiku zasazeno doprostřed bujné

džungle. Dodneška se zde zachoval starý akvadukt.

Pokud budete mít štěstí, uvidíte opice anebo tukany.

Zastávka po cestě na typický oběd a pokračování do

pirátského města Campeche (5h), jednoho z mála

opevněných přístavů v Mexiku a zároveň jedním z

nejkrásnějších měst. Ubytování v historickém jádru.

Večer určený k procházkám po centru města. O

víkendech tam bývá představení.

Ubytování: hotel H177 (snídaně)

25/10/2017

11.den: Campeche & Uxmal & Mérida

Po snídani odjezd po Ruta Puuc do Uxmalu (2,5h),

bývalého mayského sídla z doby klasické, kde byl

uctíván Bůh deště Chaac, jemuž byla zasvěcena

Kouzelníkova pyramida. Jedná se o jednu z

nejkrásnějších pyramid v mayském světě! V tomto

starém sídle můžete obdivovat také Nádvoří jeptišek s

elitní školou, anebo Palác vládce či hřiště na pelotu.

Přesun do hlavního města Yucatánu Mérida (1h).

Ubytování v centru města. Pěší prohlídka historického

jádra a osobní volno. Doporučujeme ochutnat typický

sorbet ve staré sorbeterii v podloubí.

Ubytování: hotel Los Aluxes 4* (snídaně)

26/10/2017

12.den: Mérida & plameňáci v Río Lagartos - Kaua

Po snídani odjezd k Mexickému zálivu (2,5h). V

rybářské vesničce Río Lagartos nasednete do člunů a v

mělkých vodách doplujete až na místa, kde loví

plameňáci. Tito ušlechtilí ptáci jsou zde krásně zbarvení

a vy budete mít možnost je vidět volně v přírodě.

Pokračování k solným dolům, kde má voda vysokou

koncentraci soli, do níž se můžete na okamžik ponořit.

Poté si na tělo nanesete léčivé bahno. Koupání v

Mexickém zálivu. Oběd v místní restauraci (není v

ceně). Cesta do Kaua (1,45h) a ubytování v přírodním

hotelu.

Ubytování: Ecohotel Real Mayab (snídaně)

27/10/2017

13.den: Chichén Itzá & Valladolid & Cobá - Tulum

Po snídani návštěva bývalého mocenského sídla Mayů

Chichén Itzá. V tuto ranní hodinu se vyhneme davům a

prudkému slunci, což je na tomto místě výhodou.

Navštívíme Kukulkánovu pyramidu, hřiště na pelotu.

Observatoř a další pamětihodnosti. Poté cesta do

nedalekého Valladolidu (45 min), krátká návštěva hist.

jádra a pokračování do Coby k laguně (1h) na oběd

(není v ceně). Po obědě návštěva starých mayských ruin

a možnost výstupu na nejvyšší yucatánskou pyramidu

Nohoch Mul (42 m). Cesta do Tulumu a ubytování v

centru města.

Ubytování: hotel Tulum Inn 3* (snídaně)

28/10/2017

14.den: Tulum & cenote - Akumal - Cancun

Ranní návštěva bývalého mayského přístavu Tulum.

Prohlídka památek (Hrad & maják, Dům cenotu, Palác

panovníka atd.). Krátký přesun k cenote a koupání v

podzemních vodách. Poté cesta na jednu z

nejkrásnějších pláží Mayské Riviery & Akumal,

odpočinek v bělostném písku, fakultativně, budou-li to

okolnosti dovolovat, možnost šnorchlování se želvami.

Pokračování do Cancunu (2h). Ubytování a osobní

volno.

Ubytování: hotel Calypso 3* (snídaně)

29/10/2017

15.den: transfer na letiště

30/10/2017

Přílet do Prahy.

Další nabídku a informace o destinaci najdete na našem specializovaném webu Mexiko-dovolena.cz

  • Nabídku do tohoto hotelu Vám zpracujeme na vyžádání
Poptat hotel

Rychlý kontakt
Odpovíme do 24 hodin

Poptat hotel

,

(nutné pro rezervaci Vašich letenek)
*
*
*