MAYSKÉ DĚDICTVÍ 5*5*5*5*5*

Program zájezdu:

1.den: Sraz 2 hodiny na letiště před plánovaným odletem, odbavení, let na trase Praha (Vídeň) - Mexiko, přílet do Mexika, transfer do hotelu, ubytování, nocleh.

2.den - 5.den poznávací zájezd:

2.den - odjezd z Cancunu do koloniálního Valladolidu, prohlídka města a pokračování do archeologisckého naleziště Chichen Itzá. Po prohlídce mayských ruin cesta do Izamalu, městečka tří kultur, které bylo založeno v roce 1533 františkánskými mnichy, kteří také postavili konvent sv. Antonína z Padovy, který má největší atrium na světě, tedy hned po Vatikánu. To vše bylo vybudováno na troskách zničeného mayského města a ještě dnes můžeme okolo vidět tyčící se pyramidy. Pokračování do Méridy, nádherného města ze XVI. století, prohlídka města a nocleh v historickém centru.

3.den - cesta z Méridy do Uxmalu, prohlídka Kouzelníkovy pyramidy a dalších pamětihodností a přesun do dalšího mayského sídla Edzná, místo, které na vás dýchne klid. Výstup na pyramidy a prohlídka památek a pokračování do pirátského města Campeche. Toto krásné město založili v XVI. století Španělé a později obestavěli hradbama, aby tak zabránili věčným pirátským vpádům. Nocleh v historickém centru.

4.den - brzo ráno odjezd z Campeche do Palenque, slavného mayského města, které rozkvetlo za vlády krále Pakala. Prohlídka hrobky Červené královny a dalších pozoruhodností a přesun k vodopádům Misol-Ha. Koupání v osvěžujících vodách a nocleh v džungli.

5.den - odjezd z Palenque do dalšího archeologického místa Becan, výstup na pyramidu a pokračování do elitního sídla Mayů Chicanná, kde lze obdivovat pozoruhodnou tlamu pozemské příšery, kterou staří mayští kněží vstupovali do podsvětí ,,Xibalbá´´. Posléze návštěva dalšího archeologického místa Kohunlich, kterí je slavné svými největšími štukovými maskami Boha Slunce, které kdy byly nalezeny. Nocleh ve městečku Xpujil.

6.den - ráno odjezd k laguně 7-mi barev Bacalar, koupání v teplých tyrkyzových vodách a cesta do Tulumu, starého mayského přístavu a jednoho z posledních mayských měst. Tento přístav byl velice důležitý, odtud vyplouvaly lodě a obchodovalo se se Střední Amerikou. Také to bylo jedno z posledních mayských měst, které zaniklo až v XVI. století. Po návštěvě Tulumu návrat do Cancunu.

6. den (odpoledne, večer) - až do návratu: Pobyt ve vybraném hotelu, volno, koupání, zábava, možnost fakultativních výletů.

Předposlední den: Snídaně, volno, volný program, transfer na letiště, odlet z Mexika, let na trase do Prahy (Vídně).

Další nabídku a informace o destinaci najdete na našem specializovaném webu Mexiko-dovolena.cz

  • Nabídku do tohoto hotelu Vám zpracujeme na vyžádání
Poptat hotel

Rychlý kontakt
Odpovíme do 24 hodin

Poptat hotel

,

(nutné pro rezervaci Vašich letenek)
*
*
*