MAYSKÝ SEN 4*4*4*4*

Program zájezdu:

1.den: Sraz 2 hodiny na letiště před plánovaným odletem, odbavení, let na trase Praha (Vídeň) - Mexiko, přílet do Mexika, transfer do hotelu, ubytování, nocleh.

2.den - 5.den poznávací zájezd:

2.den - ráno odjezd z Cancunu do bývalého mayského přístavu v Tulumu, návštěva archeologické zóny a přesun do dalšího mayského sídla Kohunlich, který se nachází v tropické džungli a který je proslulý nálezem největších štukových masek Boha Slunce, které se kdy zachovaly! Přejezd do biorezervace Calakmul a luxusní ubytování v džungli za křiku vřešťanů.

3.den - brzo ráno návštěva ruin Calakmulu, jednoho z nejimpozantnějších mayských sídel vůbec, které vám vyrazí dech! Prohlídka ruin a pokračování do pirátského města Campeche. Toto krásné město založili v XVI. století Španělé a později obestavěli hradbama, aby tak zabránili věčným pirátským vpádům. Nocleh v historickém centru.

4.den - ranní přesun z Campeche do archeologického místa Edzná, návštěva akropole a dalších pamětihodností a pokračování do krásného koloniálního města Mérida. Po prohlídce města nocleh v historickém centru.

5.den - ranní odjezd z Méridy do Izamalu, žlutobílého městečka ze XVI. století vybudovaného na mayských ruinách a obklopeného pyramidami, ve kterém se nachází konvent sv. Antonína z Padovy se druhým největším atriem na světě, hned po Vatikánu. Pokračování do Chichén Itzá, návštěva Kukulkánovy pyramidy, hřiště na pelotu, posvátné studny, observatoře Caracol a po ukončení prohlídky návrat do Cancunu.

5. den (odpoledne, večer) - až do návratu: Pobyt ve vybraném hotelu, volno, koupání, zábava, možnost fakultativních výletů.

Předposlední den: Snídaně, volno, volný program, transfer na letiště, odlet z Mexika, let na trase do Prahy (Vídně).

Další nabídku a informace o destinaci najdete na našem specializovaném webu Mexiko-dovolena.cz

  • Nabídku do tohoto hotelu Vám zpracujeme na vyžádání
Poptat hotel

Rychlý kontakt
Odpovíme do 24 hodin

Poptat hotel

,

(nutné pro rezervaci Vašich letenek)
*
*
*