Mongolsko

Mongolsko - země pastevců

Mongolsko - země pastevců

1. - 2. den letecký přesun do mongolské metropole Ulánbátaru (Suchbátarovo náměstí s nově vystavěným Churálem, Muzeum dějin přírody s expozicemi věnovanými dinosaurům a meteoritům z pouště Gobi, Národní muzeum historie, chrám Čojdžina lámy s výstavou masek pro rituální tanec cam, podle možností Zanabazarovo muzeum umění a jelení kameny), nejposvátnější ...

cena na vyžádání Zobrazit
Vlakem z Čech až do Pekingu

Vlakem z Čech až do Pekingu

1. - 2. den odjezd z pražského hlavního nádraží vlakem na Ukrajinu přes Slovensko 3. - 5. den prohlídka bývalého hlavního města Kyjevské Rusi Kyjeva (podzemní pravoslavný klášterní komplex Kyjevsko-pečorská lavra, chrám sv. Sofie), přesun do Ruska, ruská metropole Moskva (Rudé náměstí, Leninovo mauzoleum, sídlo vlády Kreml se Zbrojnicí, ...

cena na vyžádání Zobrazit

Mongolsko - informace

Mongolsko, oficiálním názvem Stát Mongolsko, je vnitrozemský stát ve střední Asii, hraničící na severu s Ruskem a na jihu s Čínskou lidovou republikou. Země zaujímá plochu 1 566 500 km² (dvacetkrát více než ČR), ale vzhledem ke svým pouze 2,7 milionům obyvatel je Mongolsko státem s nejnižší hustotou zalidnění na světě.

Velkou část Mongolska pokrývají stepi s drsným podnebím, kde hlavním zdrojem obživy je kočovné pastevectví. Pro hospodářství země a její vývoz jsou důležité výrobky z vlny, například látky a další výrobky z kašmíru, a výrobky z kůže. V současné době se velkým tempem rozvíjí těžba nerostných surovin, která byla hlavním zdrojem příjmů státu již před rokem 1990.

Hlavním městem je Ulánbátar, jehož 1,3 milionu obyvatel představuje téměř polovinu populace země. ...

Mongolsko - zobrazit všechny informace »